Technical Committee

Prof. Dai Fang, Xi'an University of Technology, China
Prof. Xiaobin Xu, Hohai University, China
Prof. Xiuqiong Zhang, Leshan Normal University, China
Prof. Zheng Yuanjin, Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Lianghua He, Tongji University, China
Prof. Liguo Wang, Harbin Engineering University, China
Prof. Wenxing Bao, North University of Nationalities, China
Prof. Jiaqiu Ai, Hefei University of Technology, China
Prof. M. Hassaballah, South Valley University, Egypt
Prof. Hui Zhao, XIOPM of CAS, China
Prof. Jingjing Si, Yanshan University, China
Prof. Tiejun Yang, Guilin Medical University, China
Prof. Xin Xu, Wuhan University of Science and Technology, China
Prof. Jianhua Xuan, Virginia Tech, USA
Prof. Guoliang Wang, Liaoning Petrochemical University, China
Assoc. Prof. Chuanqi Cheng, Engineering University of PAP, China
Assoc. Prof. Dakshina Ranjan Kisku, National Institute of Technology Durgapur, India
Assoc. Prof. Nan Zhu, Xi'an Technological University, China
Assoc. Prof. Zhangjin Huang, University of Science and Technology of China, China
Assoc. Prof. Bingshu Wang, Northwestern Polytechnical University, China
Assoc. Prof. Ruiheng Zhang, Beijing Institute of Technology, China
Assoc. Prof. Binjie Qin, Shanghai Jiao Tong University, China
Assoc. Prof. Peishun Liu, Ocean University of China, China
Assoc. Prof. Tiecheng Song, Chongqing University of Posts and Telecommunications, China
Asst. Prof. Jie Wu, Soochow University, China
Asst. Prof. Tao Ma, China Academy of Engineer Physics, China
Asst. Prof. Simi V.R , Manipal Institute of Technology, India
Asst. Prof. Leiou Wang, Chinese Academy of Sciences, China
Asst. Prof. Muhammad Shahid Anwar, Gachon University, South Korea
Senior Lecturer Alaa Alzoubi, University of Derby, UK
Lecturer Fangli Ying, East China University of Science and Technology, China
Dr. Esa Prakasa, Indonesian Institute of Sciences, Indonesia
Dr. Suphongsa Khetkeeree, Mahanakorn University of Technology, Thailand
Dr. Harsh Bhasin, Manav Rachna University, India
Dr. Jiwei Zhang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Dr. Zhen Dai, University of Malaya, China
Dr. Yang Zhang, Nanjing University of Science and Technology, China